The Life & Times of Ms. Karen Henderson


”Jag hörde talas om en kvinna vars historia var så lik min egen att jag först trodde att det var ett skämt. Jag blev nyfiken och undersökte henne lite närmare.”

THE LIFE AND TIMES OF MS. KAREN HENDERSON är ett färgsprakande fyrverkeri fyllt med en stor dos ironisk humor, tvetydighet och mycket dans. En mångfacetterad soloföreställning som behandlar frågor som berör kulturell identitet och etnisk tillhörighet blandat med stereotypiska föreställningar som många hyser om att ha dans som yrke.

Pressklipp:

“En föreställning som det svänger om, hela tiden.” – Danstidningen

”En associativ, komisk, elegant och undersökande föreställning.”
– Kvällsposten

”Frågan om ursprung hänger som en dumstrut i luften.”
– Sydsvenska Dagbladet

”Det enda du kan veta med absolut säkerhet är att inget är vad det verkar vara.”
– Skånska Dagbladet


”I heard about a woman who’s story so far resembled mine that I thought it was a joke… An autofictional one woman show based on true stories.”

THE LIFE AND TIMES OF MS. KAREN HENDERSON is a vibrant fireworks packed with large doses of ironic humour, ambiguity and quite a bit of dance. A multifaceted solo performance that ponders questions of cultural identity, ethnic belonging as well as some curiously held stereotypical notions of dance as a profession.

Press clippings:

“ A show that’s got that swing through and through”
– Ingela Brovik, Danstidningen

“An associative, comical, elegant and investigating show”
– Martin Lagerholm, Kvällsposten

“The question of cultural heritage hangs like a dunce-cap in the air”
– Malena Forsare, Sydsvenska Dagbladet

“The only thing one can know for sure is that nothing is what it seems to be”
– Kristina Nilsson, Skånska Dagbladet